Samenstelling

Stichting Stimulans Producties bestaat uit het bestuur met leden en daaronder meerdere werkgroepen. Maximaal 2 bestuursleden van Stichting Stimulans Producties zijn tevens lid van een van de participanten van Stichting Stimulans Venlo. De voorzitter van Stichting Stimulans Producties is als bestuurder aanwezig bij bestuursvergaderingen van Stichting Stimulans Venlo. Indien nodig is externe werving mogelijk.

Doel

De stichting heeft als doel het ontplooien van culturele activiteiten en uitvoeren van brede culturele producties in opdracht van en binnen de financiƫle en organisatorische kaders gesteld door Stichting Stimulans Venlo. Waarbij speciale aandacht is voor de jongere en voor de oudere generatie en mensen in kwetsbare posities alsmede het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid en bevorderen van culturele participatie en de gemeente Venlo en omliggende gemeenten. En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.